DomůKontakt  . 

 
 
 
       
       

Úvod

Novinky
Kuchařka
Z čeho vařit
Restaurace
Citáty
Argumenty

     1. Všeobecně o masu
     2. O rybách
     3. O lovu
     4. O zdraví
     5. O rostlinách a

         pěstování
     6. O ekonomii
     7. Zbývající

         protiargumenty
     8. Typické výmluvy
     9. Hloupé komentáře


Zdraví
Slavní vegetariáni
Odkazy

Videa

Otázky a odpovědi

Chat
Návštěvní kniha

 

Home | Argumenty

Jak odpovídat masožravcům?

sestavil Elias Bröms

 

Obsah:

 

1. Všeobecně o masu
2. O rybách
3. O lovu
4. O zdraví
5. O rostlinách a pěstování
6. O ekonomii

7. Zbývající protiargumenty
8. Typické výmluvy
9. Hloupé komentáře

10. Ukázkový rozhovor

 

O této sbírce argumentů:

 

Nejsi často konfrontován, jako nový vegetarián, diskusemi o svých jídelních zvycích? Při komentáři jako "kdyby se všichni stali vegetariány tak by naše planeta přetekla zvířaty" si možná položíš otázku jestli tvoje volba nejíst maso je opravdu tak chytrá. Neměj strach! Máš jak fakta tak logiku na své straně, jen jsi je zatím neobjevil! Vědomosti o tom jak porazit protiargumenty masožravců jsou tam venku, rozdělené v knížkách o vegetariánství, zvířecí etice, fyziologií výživy, životním prostředí, ekonomií, biologií, archeologií, ekologií, mimo jiné předměty, na internetu a v knížkách. Ale nikdo se nepokusil je všechny shromáždit na jednom místě nejblíže jak se jde dostat je asi The Manual of Animal Rights (Manuál zvířecích práv), což je sbírka otázek a odpovědí o zvířecích právech (doporučeno číst!) a také se trochu zabývá vegetariánstvím. Je jen v angličtině a postrádá mnoho o vegetariánství. Jak odpovídat masožravcům je můj pokus posbírat odpovědi na všechny výhrady a otázky se kterými masožravci většinou přichází. Není mým úmyslem v této sbírce argumentů přicházet s absolutní pravdou. Některé věci o kterých se diskutuje jsou těžké filosofické otázky na které možná neexistují odpovědi. Spíše je to sbírka návrhů k odpovědím na otázky kterým musíme jako vegetariáni čelit.

Někdo by si mohl myslet, že by se tato sbírka měla jmenovat Jak odpovídat živočichojedům nebo něco podobného a obsahovala více o tom proč by se neměly jíst živočišné produkty vůbec. No, zní to jako dobrý nápad a Jak odpovídat masožravcům se možná tímto směrem bude vyvíjet. Ale teď si myslím, že je dost práce na směru jakým to teď má. Navíc se chci soustředit na začátečníky které se málo kdy hned stanou vegany. Nicméně si nemyslím, že vegani budou zklamání. Smyslem je, aby tato sbírka rostla a vylepšovala se. Jestli jsi vegetariánem už několik let, tak jsi určitě už narazil na několik otázek nebo komentářů které tato sbírka neobsahuje. Nebo možná máš více nebo lepší odpovědi než jsem zahrnul.

Návrhy na změny a přídavky jsou velmi vítány a můžete je zaslat na e-mail mnlebs@cs.umu.se nebo na adresu, Elias Bröms, Matematikgränd 13B, 907 33 Umea, Sweden.
Kdybych uvedl všechny zdroje odkud jsem čerpal pro Jak odpovídat masožravcům tak by to zabralo několik stránek, kdybych si pamatoval odkud všude jsem to získal. Hodně pochází od rozhovorů mezi masožravci a vegetariány a něco je jen samozřejmou logikou zjištěné všeobecné životní moudro.

Zdroje které bych chtěl zmínit jsou:The Manual of Animal Rights (Manuál o zvířecích právech) · Vegetarian Pages (http://www.veg.org/veg) · Časopis Djurens Rätt (zvířecí práva) (vydává Nordiska Samfundet Mot Plagsamma Djurförsök (Nordická společnost proti bolestným pokusům na zvířatech)) · Vegetar (vydává Svenska Vegetariska Föreningen (Švédský vegetariánský spolek) · The Vegetarian (Vegetarián) (vydává The Vegetarian Society UK (Vegetariánská společnost UK)) · Vegetarianská kuchařka od Inga-Britta Sundkvist

Elias Bröms