Úvod

Novinky
Kuchařka
Z čeho vařit
Restaurace
Citáty
Argumenty

     1. Všeobecně o masu
     2. O rybách
     3. O lovu
     4. O zdraví

     5. O rostlinách a

         pěstování

     6. O ekonomii
     7. Zbývající

         protiargumenty
     8. Typické výmluvy
     9. Hloupé komentáře

 

Zdraví
Slavní vegetariáni
Odkazy

Videa

Otázky a odpovědi
Návštěvní kniha

 

Home | Argumenty | 7. Zbývající protiargumenty

7. Zbývající protiargumenty

 

Obsah:
 

• 7.1. Měli bychom respektovat ostatní názory a zvyky. Proto byste vy vegetariáni nás neměli přesvědčovat abychom přestali jíst maso.
• 7.2. Kdybyste měli být důslední tak byste museli přinutit všechny šelmy, aby se taky stali vegetariány.
• 7.3. Není lepší sníst jídlo zvířat než jíst zvířata samotná.
• 7.4. Měli bychom vypustit všechen dobytek do přírody? Žádný zemědělec přece nechce vypěstovat zvířata aniž by byla k něčemu použita.
• 7.5. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by celá planeta překypěla domácími zvířaty.
• 7.6. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by všechna domácí zvířata vymřela. To je nepřijatelný zásah do zvířecího světa.
• 7.7. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by se mnoho tradic a zvyků ztratilo.
• 7.8. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by hodně lidí přišlo o práci.
• 7.9. Zvířata jsou k tomu, aby je používali lidé.


• 7.1. Měli bychom respektovat ostatní názory a zvyky. Proto byste vy vegetariáni neměli přesvědčovat nás abychom přestali jíst maso.
7.1.1. Samozřejmě, že bychom měli respektovat názory zvyky ostatních. Ale to neznamená, že bychom se neměli upozorňovat na špatné činnosti. Vy co jíte maso se můžete klidně snažit přesvědčit nás vegetariány o tom, že bychom měli začít jíst maso, pokud máte rozumné argumenty pro jedení masa. Ale problém je v tom, že vy žádné nemáte. Na druhou stranu, my jich proti jedení masa máme spoustu.
7.1.2. Rozdíl mezi námi je, že my jíme vegetariánskou stravu, protože jedení masa ničí životní prostředí, zdraví, zvířata a ekonomií, zatímco vy jíte maso, přestože to ničí životní prostředí, zdraví, zvířata a ekonomií. Proto nevidíte žádný důvod nás přesvědčovat o tom, že bychom měli začít jíst maso, zatímco my vidíme spousta důvodů proč vy byste měli přestat s jedením masa.

• 7.2. Kdybyste měli být důslední tak byste museli přinutit všechny šelmy, aby se taky staly vegetariány.
7.2.1. Šelmy nemůžou přestat jíst maso, protože jejích těla k tomu nejsou přizpůsobena a i kdyby k tomu měli svá těla přizpůsobena tak by s tím nepřestali protože nemají žádnou morálku nebo empatií. Šelmy žijí v rovnováze s přírodou. Jejích jedení masa není destruktivní ale spíš konstruktivní. Jsou to predátoři kteří udržují populaci své kořisti, aby se nekontrolovatelně nemnožila. Rovnováha mezi kořistí a šelmou je řídící síla evoluce. Šelmy si berou jen slabší jedince a dělají to pro přežití. Nemají volbu výběru. Nutit šelmy, aby přestaly jíst maso by znamenalo zničení ekologického systému. My, v industrializovaných zemích, si na druhou stranu můžeme vybrat své jídelní zvyky úplně svobodně. Máme morálku a schopnost vcítění. Nejsme šelmy. Naše populace není v rovnováze s žádným jiným druhem, prakticky řečeno jsme se odtrhli od evoluce. Nemáme absolutně žádnou potřebu masa a naopak se cítíme lépe když ho nejíme. Je nás extrémně mnoho (populace savců v počtu několika miliard je extrémní). Kdyby lidstvo přestalo jíst maso tak by žádný ekologický systém nevyšel z rovnováhy, naopak by se celá biosféra mohla začít vzpamatovávat ze zatížení které jsme jí sestavili. My (nebo zatím alespoň někteří z nás) víme, že naše jedení masa je destruktivní pro celé lidstvo, zvířata a životní prostředí. Proto musí šelmy pokračovat v jedení masa a my s tím musíme přestat. •

7.3. Není lepší sníst jídlo zvířat než jíst zvířata samotná.
7.3.1. Myslíš, že by zvířata umřela hlady kdyby se všichni lidé stali vegetariány? Většinu potravy kterou dobytek sní je vypěstována lidmi. Kdybychom přestali používat tuto potravu pro vypěstování dobytka a dávali to lidem tak by ani lidé, ani zvířata nemusela hladovět. Viz. 5.5 a 5.6.

• 7.4. Měli bychom vypustit všechen dobytek do přírody? Žádný zemědělec přece nechce vypěstovat zvířata aniž by byla k něčemu použita.
7.4.1. V posledních letech se počet vegetariánů zvětšil. Slyšel jsi někdy o tom, že by díky tomu více krav a prasat bylo nuceno žít volně v přírodě, nebo že by čím dále víc zemědělců muselo pěstovat zvířata aniž by za to něco získali? Viz. 7.5.

• 7.5. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by celá planeta překypěla domácími zvířaty.
7.5.1. Zdá se, že si myslíš, že dobytek je v přírodní rovnováze s lidstvem stejně jako jsou antilopy a zebry v přírodní rovnováze se lvy a tygry. To není pravda, masný průmysl přece produkuje přesný počet zvířat kolik je pro danou dobu zapotřebí, aby vyhověl požadavkům. Když se poptávka zmenší tak zvířecí továrny zmenší počet vypěstovaných zvířat. Nakonec, když bude poptávka nulová tak už nebudou produkovat žádná zvířata na maso. Toto je proces který bude trvat několik let. Náhlé ukončení jedení masa by samozřejmě nefungovalo a nikdy nebude aktuální.

• 7.6. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by všechna domácí zvířata vymřela. To je nepřijatelný zásah do zvířecího světa.
7.6.1. Jaký má význam udržovat druhy které člověk stvořil? Oni jsou přece stvořené proto, aby se stali masnými a mléčnými stroji a možná by nedokázali žít volně. Nejdůležitější přece je, aby původní druhy zůstali, ty které vznikli v přírodě bez vměšování člověka.
7.6.2. Po milióny let žila prasata a hovězí dobytek svobodně v rovnováze s přírodou, v počtu který udržovaly šelmy. Za posledních několik deseti tisíc let člověk věznil, zotročoval, ponižoval a měnil tato zvířata, aby se stala stroji na maso které stojí seřazené po milionech v zahnojených stájích bez možnosti pohybu, jen, aby mohla dovršit své krátké životy na jatkách a ty říkáš, že navrácení těchto zvířat do jejich přirozeného prostředí je zásah do zvířecího světa!

• 7.7. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by se mnoho tradic a zvyků ztratilo.
7.7.1. Další příklady pěkných tradic a zvyků je sexismus, rasismus, mučení, veřejné popravy a pálení čarodějnic. Některých tradic a zvyků se musí opustit, aby společnost dělala krok vpřed.
7.7.2. Jiné a lepší tradice a zvyky by určitě vznikly!

• 7.8. Kdyby se všichni stali vegetariány tak by hodně lidí přišlo o práci.
7.8.1. Přechod k vegetariánství je dlouhý proces. Vzhledem k tomu, že v masném průmyslu pracuje čím dále méně lidí, tak by si určitě našli práci v jiném branži. A také vznikají pořád nové obory. O masivní nezaměstnanosti se nemá vůbec cenu strachovat.

• 7.9. Zvířata jsou k tomu, aby je používali lidé.
7.9.1. Chyba. Zvířata existují pro svůj vlastní účel. Jsou nezávislými jedinci s vlastními potřebami a pocity. Nemáme žádnou potřebu je mučit nebo zabíjet a proto bychom je měli nechat na pokoji. Viz. 1.3. 8

 

 

Home | Argumenty | 7. Zbývající protiargumenty