DomůKontakt  . 

 
 
       
       

Úvod

Novinky
Kuchařka
Z čeho vařit
Restaurace
Citáty
Argumenty
Zdraví
Slavní vegetariáni
Odkazy

Videa

Otázky a odpovědi

Chat
Návštěvní kniha

 

 

Home | Meat is Murder           proč být vegetarián? maso je vražda

Maso je vražda 

 

Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: "Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům?" Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli."

Helmut Kaplan, filosof, *1952


 

 


 

Slyš naši pokornou modlitbu,
Bože,
za naše přátele zvířata,
zvláště za zvířata, která trpí;
za všechna, která jsou lovena
nebo se ztratila,
nebo se zatoulala,
nebo jsou vystrašena,
či hladová;
za všechna, která musí být zabita.
Vyprošujeme pro ně všechnu Tvou milost a soucit pro ty,
kdo s nimi přijdou do styku,
prosíme o soucitné srdce
a citlivé ruce
a laskavá slova.
Učiň z nás samých skutečné přátele zvířat,
abychom tak rozdávali požehnání těch,
kdo jsou milosrdní.


Albert Schweitzer, *1875 †1965, teolog, lékař a misionář v Africe

 


"Čím více poznáváme genom a psychické a psychosociální vlastnosti člověka i zvířat, tím více se stávají zločiny proti zvířatům i zločinem proti lidskosti. Dnes již není pochyb, že pokusy na savcích a jejich chování v nepatřičných podmínkách a výhradně pro naši spotřebu, jsou zločinem a tuto jistotu začíná mít člověk postupně i u ptáků.

Zvířata jsou schopna myslet a jsou schopna lásky k životu, ke svým partnerům, přátelům, mláďatům a rodičům; narodila se aby žila svůj život na této planetě v rámci svobod a přirozených práv příslušejících příslušnému živočišnému druhu, aby žila alespoň přibližně svůj určený čas a alespoň přibližně ve svém přirozeném prostředí a omezování těchto svobod a přirozených práv jim přináší utrpení a zatemňuje duchovní a morální obraz naší planety.

Měli bychom si vzít vzor z kultur, které jsou opravdu kulturní, a kde je nemyslitelné, aby člověk nutil domácí zvířata k tvrdé práci, týral je nebo dokonce pojídal. Drůběží mor zde byl vždy a nikdy takové šaškárny (vybíjení celých chovů či dokonce vybíjení chovů dosud zdravých) nebyly konány. Bojíme-li se, že virus ptačí chřipky zmutuje na lidský, zakažme velkochovy a obnovme život v relativně izolovaných komunitách, jak to bylo pro lidský druh kdysi přirozené. Pandemie jsou především reakcí přírody na nepřirozený způsob lidského života, na život zády k přírodě a bohu."

Darius Nosreti


"Možná, že za nějakých dvě stě let budou lidé naprosto zděšeni tím, jak jsme se zvířaty zacházeli. Řeknou si třeba: jak ti lidé tehdy nemohli vidět, že chovat miliardy a miliardy zvířat ročně v barbarských podmínkách a pak je zabíjet kvůli masu, je něco naprosto zrůdného? Jak to, že jim nedošlo, že dělají něco morálně špatného?

Když se dnes díváme na otroctví, jen stěží chápeme, jak je možné, že si tehdy lidé neuvědomovali, že způsob, jímž zacházejí s jinými lidskými bytostmi, je z morálního hlediska velmi špatný...

Jak je možné, že si tito otrokáři neuvědomovali špatnost svého chování vůči jiným lidským bytostem? Jenže oni si to opravdu neuvědomovali. Většina otrokářů se považovala za počestné a morální občany.

A tak jsme možná trochu jako oni. Možná jsme jen slepí k špatnosti, jíž se dopouštíme. Jsme obklopeni lidmi, kteří se domnívají, že je v pořádku zacházet se zvířaty tak, jak se k nim chováme, a tak jen obtížně můžeme pochopit, že to, co děláme, je špatné. "

Stephen Law, filozof